Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen


Birger Olsen
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NKP

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Birger Olsen


Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad