Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande

Kitty Grande
Morten Mortensen
Ole Rygh

Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Svein Syvertsen

Ole Rygh
Morten Mortensen
Kitty Grande

Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad