Henry Skjelstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes


Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Aksel Mære


Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad