Ivar Grande
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen


Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Kitty Grande
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Arne Eldøen
Harald Grøtte
Inga Lerfald


Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen


Inga Lerfald
Harald Grøtte
Arne Eldøen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kitty Grande

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren


Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Martin Haugan
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harry Rønning
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad