Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Harald Grøtte

Harry Rønning
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Ivar Grande
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Ruth Rognes
Ivar Grande

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Rønning

Harald Grøtte
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad