Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg

Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Aksel Mære
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ole Rygh

Harald Grøtte
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Per Wiik

Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen

Trond Kvaale

Per Wiik
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Harald Grøtte

Ole Rygh
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ivar Grande

Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad