Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Aksel Mære


Karl Dolmen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm


Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas


Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Karl Dolmen


Aksel Mære
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad