Per Bergeen

Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Kristian Randahl

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Arne Aagren
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse

Ole Rygh

Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONAL SAMLINGS UNGDOMSFYLKING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

Ole Rygh

Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Arne Aagren
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan

Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad