Henry Rinnan
Karl Dolmen

Dyre Wisløff Halse
Ingvar AalbergBjarne Jenshus
Per Wiik
Aksel Mære
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Martin Haugan

Birger Olsen

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Arne Aagren
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONAL SAMLINGS UNGDOMSFYLKING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Birger Olsen

Martin Haugan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Aksel Mære
Per Wiik
Bjarne JenshusIngvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Karl Dolmen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad