Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen


Arne Aagren
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Kristian Randahl
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Per Wiik
Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONAL SAMLING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen
Per Wiik
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Arne Aagren


Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad