Per Wiik
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve


Ingvar Aalberg


Odd Urstrømmen
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONAL SAMLING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Odd Urstrømmen


Ingvar Aalberg


Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad