Ole Rygh
Per Wiik
Henry Rinnan

Birger Olsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen

Morten Mortensen
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Solveig Kleve
Aksel Mære

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud


Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONAL SAMLING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning


Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Aksel Mære
Solveig Kleve
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Morten Mortensen

Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Birger Olsen

Henry Rinnan
Per Wiik
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad