Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen

Martin Haugan
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Hans Egeberg
Per Wiik
Inga Lerfald

Per Bergeen

Kitty Grande
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NASJONAL SAMLING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Kitty Grande

Per Bergeen

Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Egeberg
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Martin Haugan

Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad