Henry Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Karl Dolmen

Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MARGOT CAPPELEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Hans Egeberg

Karl Dolmen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Henry Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad