Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Henry Rinnan


Bjarne Jenshus

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


LEVANGER

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Bjarne Jenshus


Henry Rinnan
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad