Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Harry Rønning

Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Inga Lerfald


Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen


Inga Lerfald

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune

Harry Rønning
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad