Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan

Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Gunlaug DundasHarald Grøtte
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ivar Grande
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Harald GrøtteGunlaug Dundas
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad

Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad