Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness


Arne Aagren
Ole Rygh
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen


Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik


Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen

Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ole Rygh
Arne Aagren


Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad