Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Arne Aagren


Ivar Grande


Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Kristian Randahl
Kåre Martinsen


Ivar Grande


Arne Aagren
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad