Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan


Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik


Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad