Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Per Wiik
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Birger Olsen

Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande


Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas


Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl

Birger Olsen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Per Wiik
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad