Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Per Bergeen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Per Bergeen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad