Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Harry Rønning

Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Hans Egeberg
Rolf Rinnan

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen

Harry Rønning
Arne Aagren
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad