Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse


Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Kitty Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen


Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad