Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Solveig Kleve

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Solveig Kleve

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Morten Mortensen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad