Ivar Grande
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud


Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune


Kitty Grande
Kåre Martinsen

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Kitty Grande


Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning


Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad