Per Wiik
Per Bergeen
Ingrid Eldøen


Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Trond Kvaale


Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad