Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Karl Dolmen

Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Kitty Grande
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen

Karl Dolmen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad