Kitty Grande
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Per Wiik
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad