Arne Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Inga Lerfald
Ole Rygh


Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Solveig Kleve
Johannes Karlsen


Ole Rygh
Inga Lerfald
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad