Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness


Morten Mortensen
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KARL ADDING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Morten Mortensen


Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad