Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan

Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Arne Eldøen
Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Aksel Mære
Arne Eldøen
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte

Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad