Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen


Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Morten Mortensen
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Morten Mortensen

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte


Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad