Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Inga Lerfald

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Per Bergeen
Rolf Rinnan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Inga Lerfald

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad