Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Hans Egeberg


Henry Rinnan

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Henry Rinnan


Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad