Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Arne Aagren

Ivar Grande
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Inga Lerfald
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Ivar Grande

Arne Aagren
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad