Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan

Rolf Sevaldsen


Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ivar Grande
Morten Mortensen

Per Bergeen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Karl Dolmen
Per Bergeen

Morten Mortensen
Ivar Grande
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm


Rolf Sevaldsen

Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad