Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen

Harry Rønning
Martin Haugan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Martin Haugan
Harry Rønning

Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad