Ole Rygh
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Bergeen

Ruth Rognes


Morten Mortensen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Harry Rønning

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Harry Rønning
Birger Olsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Morten Mortensen


Ruth Rognes

Per Bergeen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad