Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik

Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Aksel Mære

Ruth Rognes
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Kitty Grande

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ruth Rognes

Aksel Mære
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg

Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad