Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Birger Olsen

Bjarne Jenshus

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Hans Egeberg
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Hans Egeberg
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Bjarne Jenshus

Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad