Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Trond KvaaleOdd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen

Odd Ivan BjerkanTrond Kvaale
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ivar Grande
Martin Haugan
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad