Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Martin Haugan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas

Morten Mortensen

Ingebrigt Østness

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Per Bergeen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Harry Rønning
Henry Skjelstad

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Ingebrigt Østness

Morten Mortensen

Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Aksel Mære
Martin Haugan
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad