Martin Haugan

Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Rolf SevaldsenKitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty GrandeRolf Sevaldsen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad

Martin Haugan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad