Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Birger Olsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Harald Grøtte

Arne Aagren
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Harry Hofstad
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Harry Hofstad

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Arne Aagren

Harald Grøtte
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Birger Olsen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad