Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ole Rygh
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Egil SivertsenIngebrigt Østness
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt ØstnessEgil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ole Rygh
Hans Egeberg
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad