Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen

Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Egil Sivertsen


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Karl Dolmen

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen

Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Trond Kvaale
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad