Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ruth RognesHenry Rinnan
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Aksel Mære
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Aksel Mære
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Henry RinnanRuth Rognes
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad