Kåre Martinsen

Ivar Grande
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Birger Olsen

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Per Bergeen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Bergeen

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Birger Olsen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Ivar Grande

Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad