Kåre Martinsen
Ivar Grande
Per Bergeen
Trond Kvaale

Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Henry Skjelstad

Martin Haugan
Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Aksel Mære
Solveig Kleve
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Harald Grøtte
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen
Martin Haugan

Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad

Trond Kvaale
Per Bergeen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad