Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen

Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Aksel Mære

Birger Olsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Birger Olsen

Aksel Mære
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik

Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad