Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Trond Kvaale
Kitty Grande

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Harry Rønning

Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Birger Olsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren

Harry Rønning
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Kitty Grande
Trond Kvaale

Aksel Mære
Bjarne Jenshus

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad