Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Gisle Rinnan

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Trond Kvaale
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Trond Kvaale

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad