Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad

Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Harry Rønning
Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Arne Aagren
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Aksel Mære

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Aksel Mære
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Arne Aagren

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Per Wiik
Harry Rønning
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl

Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad