Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Solveig Kleve
Aksel Mære
Morten Mortensen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ole Rygh

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Ole Rygh
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Morten Mortensen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad