Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen


Morten Mortensen
Egil Sivertsen

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Per Wiik
Ivar Grande
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ivar Grande
Per Wiik
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Egil Sivertsen
Morten Mortensen


Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad