Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Kristian Randahl

Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Harry Rønning

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Arne Aagren

Arne Eldøen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Arne Eldøen

Arne Aagren
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Harry Rønning
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad