Arne Aagren
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Birger Olsen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan


Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness


Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad