Per Wiik
Per Asbjørn Erstad

Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan

Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad


Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen


Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen

Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad