Harry Hofstad
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Ivar Grande

Gisle Rinnan
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Harry Rønning
Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald
Harry Rønning
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Gisle Rinnan

Ivar Grande

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Harry Hofstad


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad