Aksel Mære
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen

Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Martin Haugan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Inga Lerfald


Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren


Inga Lerfald
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson

Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad