Per Bergeen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Harry Rønning
Ruth Rognes

Martin Haugan
Birger Olsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Aksel Mære
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Birger Olsen
Martin Haugan

Ruth Rognes
Harry Rønning
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad