Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Henry Rinnan
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Harry Rønning


Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Kitty Grande
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen

Kåre Martinsen

Per Bergeen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Per Bergeen

Kåre Martinsen

Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Kitty Grande

Gisle Rinnan
Trond Kvaale


Harry Rønning
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Henry Rinnan
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad