Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen


Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Wiik
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Rønning
Harald Grøtte
Rolf SevaldsenSolveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBORD SCHJEVIK

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Solveig KleveRolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Per Wiik
Kitty Grande
Hans Egeberg


Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad