Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve

Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ruth Rognes

Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kitty Grande

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad


Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBORD SCHJEVIK

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ragnhild Strøm


Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Kitty Grande
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad

Ruth Rognes
Martin Haugan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud

Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Kristian Randahl

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad