Karl Dolmen
Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Kitty Grande
Hans Egeberg
Aksel Mære

Birger Olsen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBORD SCHJEVIK

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ole Rygh
Birger Olsen

Aksel Mære
Hans Egeberg
Kitty Grande

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad