Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan


Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Kitty Grande
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Birger Olsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBORD SCHJEVIK

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Birger Olsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Kitty Grande
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum


Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad