Johannes Karlsen

Harry Rønning
Arne Eldøen
Aksel Mære
Per Bergeen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Per Wiik
Ivar Grande
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Morten Mortensen


Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Hans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBORD SCHJEVIK

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Hans Egeberg

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve


Morten Mortensen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ivar Grande
Per Wiik
Birger Olsen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Harry Rønning

Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad