Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Martin Haugan

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm


Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBORD SCHJEVIK

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren


Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Martin Haugan
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad