Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik

Martin Haugan
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Alf Nilsen Aune

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBORD SCHJEVIK

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Alf Nilsen Aune

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Arne Eldøen

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Martin Haugan

Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad