Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen

Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus


Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald


Per Wiik

Egil Sivertsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HENRY THINGSTAD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Egil Sivertsen

Per Wiik


Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen


Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad