Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Martin Haugan
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale


Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Arne Aagren
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GUNNLAUG DUNDAS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum


Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad