Hans Egeberg
Trond Kvaale
Kitty Grande
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik

Inga Lerfald

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan

Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GUNNLAUG DUNDAS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Harry Rønning
Osvald Lyngstad

Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Inga Lerfald

Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Kitty Grande
Trond Kvaale
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad