Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Morten Mortensen

Birger Olsen
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Hans Egeberg

Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GUNNLAUG DUNDAS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl

Hans Egeberg
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Birger Olsen

Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad