Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ivar Grande
Aksel Mære
Sigurd Rivrud

Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Ruth Rognes

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen


Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GUNNLAUG DUNDAS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen


Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Ruth Rognes
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg

Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ivar Grande
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad