Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Aksel Mære
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Martin Haugan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GUNNLAUG DUNDAS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad