Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Birger Olsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl

Ole Rygh
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Bergeen

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Per Bergeen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Ole Rygh

Kristian Randahl
Hans Egeberg
Birger Olsen
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad