Harry Rønning
Birger Olsen
Kitty Grande
Morten Mortensen

Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Solveig Kleve

Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Aksel Mære
Martin Haugan

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Martin Haugan
Aksel Mære
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Solveig Kleve
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan

Morten Mortensen
Kitty Grande
Birger Olsen
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad