Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Ruth Rognes
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad