Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen


Henry Skjelstad
Harry Rønning
Hans Egeberg
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Arne Eldøen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Arne Aagren
Birger Olsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Bergeen

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Per Bergeen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Osvald Lyngstad

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Birger Olsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Arne Eldøen

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Hans Egeberg
Harry Rønning
Henry Skjelstad


Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad