Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ivar Grande
Kitty Grande
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Harry Rønning
Inga Lerfald


Svein Syvertsen
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Ole Rygh

Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen

Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Svein Syvertsen


Inga Lerfald
Harry Rønning
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Kitty Grande
Ivar Grande
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad