Harald Grøtte
Johannes Karlsen

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen


Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Trond Kvaale

Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes

Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Aksel Mære
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Aksel Mære
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Ingvar Aalberg

Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen

Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Henry Rinnan

Trond Kvaale
Harry Hofstad
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen


Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Johannes Karlsen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad