Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Ivar Grande
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ivar Grande

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad