Gisle Rinnan
Rolf Rinnan

Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Per Wiik

Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen

Per Wiik
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan

Gunlaug Dundas

Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad