Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud


Aksel Mære
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik

Birger Olsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren
Birger Olsen

Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Aksel Mære


Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad