Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Birger Olsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Per Wiik

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Per Wiik
Per Bergeen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Birger Olsen

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad