Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Harry Hofstad
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad