Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Kitty Grande
Johannes Karlsen


Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Aksel Mære

Birger Olsen
Ruth Rognes
Martin Haugan

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Martin Haugan
Ruth Rognes
Birger Olsen

Aksel Mære
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Gisle Rinnan


Johannes Karlsen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad