Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Hans Egeberg


Harald Grøtte
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen


Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan


Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Harald Grøtte


Hans Egeberg
Per Bergeen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad