Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Ole Rygh
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Harry Rønning

Ingrid Eldøen

Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Birger Olsen

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad

Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ruth Rognes

Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness

Ruth Rognes
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune

Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Birger Olsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen

Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ole Rygh
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad