Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Martin Haugan

Morten Mortensen
Kristian Randahl
Harry Rønning
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Harry Hofstad

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande


Kitty Grande
Aksel Mære
Karl Dolmen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FINN HOFF

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Karl Dolmen
Aksel Mære
Kitty Grande


Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Harry Hofstad

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Morten Mortensen

Martin Haugan
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad