Trond Kvaale
Birger Olsen
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Aksel Mære

Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan


Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FINN HOFF

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen


Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

Aksel Mære
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Birger Olsen
Trond Kvaale


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad