Trond Kvaale
Per Wiik
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald

Karl Dolmen

Harald Grøtte
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Arne Aagren
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg


Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


FINN HOFF

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness


Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Harald Grøtte

Karl Dolmen

Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Per Wiik
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad