Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Aksel Mære
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Birger Olsen
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ELI AANJESEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Bergeen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad