Arne Aagren
Per Wiik
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Morten Mortensen
Kristian Randahl
Aksel Mære

Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Inga Lerfald

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ELI AANJESEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Inga Lerfald
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Harry Rønning
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen

Aksel Mære
Kristian Randahl
Morten Mortensen

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen

Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Per Wiik
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad