Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan

Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EINAR LERFALD

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ruth Rognes
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Rolf Rinnan

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik

Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad