Henry Skjelstad
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harry Rønning
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Arne Aagren
Odd Urstrømmen

Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EDUARD BOESTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan

Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Harry Rønning
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Henry Skjelstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad