Per Wiik
Rolf Rinnan
Birger OlsenKåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Martin Haugan
Solveig Kleve
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EDUARD BOESTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ruth Rognes
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Arne Eldøen

Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Kåre MartinsenBirger Olsen
Rolf Rinnan
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad