Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry RønningPer Bergeen

Aksel Mære
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse

Inga Lerfald
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Ivar Grande
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EDUARD BOESTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ivar Grande
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald

Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Aksel Mære

Per BergeenHarry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad