Birger Olsen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes

Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Aksel Mære
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EDUARD BOESTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Arne Eldøen

Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad