Kitty Grande
Ivar Grande
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Solveig Kleve

Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære


Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Harry Rønning
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EDUARD BOESTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Bjarne Jenshus

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan


Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Solveig Kleve
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ivar Grande
Kitty Grande


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad