Arne Eldøen
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Egil Sivertsen

Svein Syvertsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Aksel Mære
Ivar Grande
Birger Olsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Inga Lerfald

Per Wiik

Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EDUARD BOESTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness

Per Wiik

Inga Lerfald
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Ivar Grande
Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Arne Aagren
Svein Syvertsen

Egil Sivertsen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad