Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EDUARD BOESTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Inga Lerfald
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Henry Rinnan

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad