Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Egil Sivertsen

Henry Rinnan

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Aksel Mære

Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EDUARD BOESTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Arne Eldøen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Aksel Mære

Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Henry Rinnan

Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad