Birger Olsen
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Arne Eldøen

Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson

Per Wiik
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


EDUARD BOESTEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Per Wiik

Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud

Arne Eldøen
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Birger Olsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad