Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Inga Lerfald


Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande


Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Kåre Martinsen

Harry Rønning
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DEN NORSKE LEGION

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Arne Aagren
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Harry Rønning

Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale


Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus


Inga Lerfald
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad