Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Arne Aagren
Karl Dolmen

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve

Aksel Mære
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DEN NORSKE LEGION

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Ingebrigt Østness

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Aksel Mære

Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad