Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan


Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karl Dolmen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Harry Rønning
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen


Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DEN NORSKE LEGION

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas


Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Aksel Mære
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Birger Olsen
Gisle Rinnan


Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad