Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus


Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen

Harry Hofstad

Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DEN NORSKE LEGION

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas

Harry Hofstad

Karl Dolmen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen


Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad