Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Arne Aagren
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DEN NORSKE LEGION

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad