Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Henry Rinnan
Kitty Grande
Harald Grøtte
Kristian Randahl


Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen

Ivar Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DEN NORSKE LEGION

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ivar Grande

Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad


Kristian Randahl
Harald Grøtte
Kitty Grande
Henry Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad