Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Per Wiik
Arne Eldøen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Solveig Kleve

Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen

Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande

Ingebrigt Østness

Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DEN NORSKE LEGION

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Ingebrigt Østness

Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen

Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes

Solveig Kleve
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Arne Aagren
Arne Eldøen
Per Wiik
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad