Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Kristian Randahl
Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Martin Haugan
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Harry Hofstad
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald

Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJARNE KRISTENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas

Inga Lerfald
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Harry Hofstad
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen
Kristian Randahl

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad