Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Ole Rygh

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan


Harry Rønning
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Wiik
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Per Bergeen
Birger Olsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness


Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJARNE KRISTENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse


Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Birger Olsen
Per Bergeen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Per Wiik
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning


Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Ole Rygh
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad