Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum


Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Harry Rønning
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Per Wiik

Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJARNE KRISTENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande

Per Wiik
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Harry Rønning

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen


Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Ivar Grande
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad