Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik

Birger Olsen

Arne Eldøen
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson

Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJARNE KRISTENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen

Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Arne Eldøen

Birger Olsen

Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad