Ragnhild Strøm
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud


Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Trond Kvaale
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Kitty Grande
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJARNE KRISTENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Kitty Grande

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Trond Kvaale

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad


Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad