Martin Haugan
Henry Rinnan
Arne Aagren
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen

Johannes Karlsen
Aksel Mære

Hans Berg Svendsen

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Kitty Grande
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJARNE KRISTENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Kitty Grande

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Hans Berg Svendsen

Aksel Mære
Johannes Karlsen

Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Arne Aagren
Henry Rinnan
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad