Henry Skjelstad
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Per Bergeen

Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harry Hofstad
Harald Grøtte

Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJARNE KRISTENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh

Harald Grøtte
Harry Hofstad
Birger Olsen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad