Martin Haugan
Ivar Grande
Arne Aagren
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Per Wiik

Per Bergeen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Harry Rønning
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Odd Urstrømmen

Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BJARNE KRISTENSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Birger Olsen

Odd Urstrømmen


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Harry Rønning
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Per Bergeen

Per Wiik
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Arne Aagren
Ivar Grande
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad