Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Per Wiik


Gisle Rinnan
Arne Eldøen

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen


Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


BERGEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad


Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Kitty Grande
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Arne Eldøen
Gisle Rinnan


Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad