Arne Eldøen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune

Rolf Rinnan
Ragnhild StrømIvar Grande
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Wiik
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ARNE LUND

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Per Wiik
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Harald Grøtte
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ivar GrandeRagnhild Strøm
Rolf Rinnan

Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad