Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Birger Olsen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Harry Hofstad

Aksel Mære

Hans Egeberg
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ANNE-MARIE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Solveig Kleve
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg

Aksel Mære

Harry Hofstad
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Birger Olsen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad