Ole Rygh
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Bergeen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Martin Haugan

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen


Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ANNE-MARIE KLEVE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen


Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Martin Haugan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Per Bergeen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad