Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ruth Rognes
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Hans Egeberg
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


UNNTAKSTILSTAND OKTOBER 1942

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Hans Egeberg
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad