Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


TORLEIF M

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Arne Aagren

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Wiik
Inga Lerfald

Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad