Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Martin Haugan

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Per Wiik
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


TORLEIF M

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Wiik
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad