Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Per Wiik
Kitty Grande
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Henry SkjelstadPer Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


TORLEIF M

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn ErstadHenry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Arne Eldøen
Kitty Grande
Per Wiik
Harry Hofstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad