Kitty Grande

Arne Eldøen
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Ole Rygh

Harry Rønning

Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Arne Aagren
Inga Lerfald
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


TORLEIF M

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Inga Lerfald
Arne Aagren
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson

Harry Rønning

Ole Rygh
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Arne Eldøen

Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad