Harry Hofstad
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Martin Haugan
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SVERRE J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Morten Mortensen
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Harry Hofstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad