Solveig Kleve
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen


Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SVERRE J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune


Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad