Per Wiik
Ivar Grande
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Arne Aagren
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan


Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen


Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SVERRE J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Hans Egeberg


Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik


Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Arne Aagren
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Gisle Rinnan

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Ivar Grande
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad