Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Martin HauganOlaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Inga Lerfald

Kitty Grande

Per Bergeen
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Arne Aagren
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SVERRE J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Arne Aagren
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Per Bergeen

Kitty Grande

Inga Lerfald
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg HamrumMartin Haugan
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad