Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm


Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen


Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ivar Grande

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SVERRE J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Ivar Grande
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen


Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære


Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad