Ruth Rognes
Ivar Grande
Per Bergeen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Birger OlsenRagnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SVERRE J

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild StrømBirger Olsen
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Arne Eldøen
Per Bergeen
Ivar Grande
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad