Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Aksel Mære

Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Per Wiik

Arne Aagren
Kitty Grande
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SIGURD H

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Kitty Grande
Arne Aagren

Per Wiik
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Ivar Grande
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan

Aksel Mære
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad