Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad

Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Harry Hofstad


Henry Rinnan
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


SIGURD H

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Birger Olsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Henry Rinnan


Harry Hofstad
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad