Per Wiik
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Per Bergeen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse


Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Ivar Grande


Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Morten Mortensen


Ivar Grande
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes


Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Aksel Mære
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad