Per Bergeen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Karin Dillner OlssonOlga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ivar Grande
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Johannes Karlsen

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Trond Kvaale
Olga Marie SørensenKarin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad