Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan

Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen


Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan


Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Kitty Grande
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad