Henry Rinnan
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen


Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Svein Syvertsen


Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Arne Aagren
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad