Harry Rønning
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad

Ole Rygh

Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Martin Haugan
Kitty Grande
Trond Kvaale
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Kitty Grande
Martin Haugan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas

Ole Rygh

Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad