Per Wiik
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ivar Grande
Aksel Mære
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen

Ole Rygh

Rolf Sevaldsen

Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Harry Rønning
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen

Rolf Sevaldsen

Ole Rygh

Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ivar Grande
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad