Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad

Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Arne Aagren

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Aksel Mære
Hans Egeberg
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Hans Egeberg
Aksel Mære

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Arne Aagren
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson

Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad