Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Bergeen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Per Wiik
Ivar Grande
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Trond Kvaale


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Per Wiik

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Bergeen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad