Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus


Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Henry Rinnan
Hans Egeberg

Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ole Rygh
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Ole Rygh
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan

Hans Egeberg
Henry Rinnan

Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Trond Kvaale
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan


Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad