Arne Aagren

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Harry Rønning
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Henry Skjelstad

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan


Kitty Grande
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kitty Grande


Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad