Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Kitty Grande
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan


Harry Rønning
Per Bergeen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen

Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen

Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Trond Kvaale
Per Bergeen
Harry Rønning


Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad