Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes


Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Kitty Grande
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Morten Mortensen
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Morten Mortensen

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Kitty Grande
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen


Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad