Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Kristian Randahl

Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Birger Olsen
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Alf Nilsen Aune
Arne Aagren

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Arne Aagren
Alf Nilsen Aune

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald

Kristian Randahl
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad