Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Kristian Randahl

Ruth Rognes
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Per Wiik
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


RAGNHILD STRøM

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Per Wiik

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ruth Rognes

Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad