Harry Hofstad
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune

Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Karl Dolmen

Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad