Arne Aagren
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Morten Mortensen

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune


Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg


Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Morten Mortensen
Birger Olsen

Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad