Kåre Martinsen
Martin Haugan
Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Solveig Kleve
Arne Aagren
Birger Olsen

Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen

Gunlaug Dundas

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen

Birger Olsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen
Martin Haugan
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad