Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Bjarne Jenshus


Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Harry Rønning

Gisle Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Per Wiik
Morten Mortensen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald

Henry Rinnan
Kitty Grande

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Kitty Grande
Henry Rinnan

Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Arne Aagren
Morten Mortensen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Gisle Rinnan

Harry Rønning
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad


Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad