Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Harry Rønning
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen

Svein Syvertsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen


Sigurd Rivrud

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Sigurd Rivrud


Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen

Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Kitty Grande
Harry Hofstad
Harry Rønning
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad