Inga Lerfald
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Martin Haugan
Per Bergeen
Karl Dolmen
Morten Mortensen

Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Trond Kvaale
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad

Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kitty Grande

Ole Rygh
Arne Aagren
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ole Rygh

Kitty Grande
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad

Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Trond Kvaale

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune

Morten Mortensen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Martin Haugan
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Inga Lerfald

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad