Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad


Ole Rygh
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte

Birger Olsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen


Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kitty Grande
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness


Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Birger Olsen

Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ole Rygh


Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad