Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Ole Rygh
Aksel Mære

Kristian Randahl


Trond Kvaale
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm


Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Hans Egeberg
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen


Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Trond Kvaale


Kristian Randahl

Aksel Mære
Ole Rygh
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad