Harald Grøtte
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan


Gisle Rinnan

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande

Gunlaug Dundas
Per Wiik

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Per Wiik
Gunlaug Dundas

Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Gisle Rinnan


Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad