Gunlaug Dundas

Ivar Grande
Kitty Grande
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik

Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald


Hans Egeberg
Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik
Hans Egeberg


Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve

Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Kitty Grande
Ivar Grande

Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad