Arne Eldøen
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Solveig Kleve

Odd Ivan Bjerkan


Hans Egeberg
Morten Mortensen
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Hans Egeberg


Odd Ivan Bjerkan

Solveig Kleve
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Harry Rønning
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen

Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad