Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Kitty Grande
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen

Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Inga Lerfald

Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Harry Hofstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson

Ivar Grande
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Per Wiik

Henry Skjelstad
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Henry Skjelstad

Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ivar Grande

Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Harry Hofstad

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan

Inga Lerfald
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Kitty Grande
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad