Ruth Rognes
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen

Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Harald Grøtte

Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Morten Mortensen
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære
Osvald Lyngstad

Harald Grøtte
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik

Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Ruth Rognes

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad