Arne Eldøen


Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Martin Haugan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Kristian Randahl
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Birger Olsen
Harry Rønning
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ruth Rognes


Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande


Ruth Rognes
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Harry Rønning
Birger Olsen

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Martin Haugan
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas


Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad