Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Aksel Mære
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Kitty Grande
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Ole Rygh
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud


Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen


Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ole Rygh
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Kitty Grande
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Morten Mortensen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad