Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Kitty Grande
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Per Wiik
Aksel Mære
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Aksel Mære
Per Wiik
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Hans Egeberg
Kitty Grande
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad