Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Ivar Grande
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad

Per Wiik
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud


Harry Rønning
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Gunlaug Dundas

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Harry Rønning


Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Per Wiik

Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Ivar Grande
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad