Birger Olsen
Kitty Grande

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Gisle Rinnan

Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes

Gisle Rinnan
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Kitty Grande
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad