Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Arne Aagren
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud


Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Henry Skjelstad

Ivar Grande

Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Gunlaug Dundas

Ivar Grande

Henry Skjelstad
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Ole Rygh


Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Arne Aagren
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad