Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik

Ingebrigt Østness


Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Sigurd Rivrud

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Ivar Grande
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Sigurd Rivrud
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen


Ingebrigt Østness

Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad