Per Asbjørn Erstad

Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Arne Aagren
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Rolf Rinnan

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande

Arne Eldøen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingvar Aalberg

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Arne Eldøen

Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Arne Aagren
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse

Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad