Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Arne Eldøen

Morten Mortensen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Morten Mortensen

Arne Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad