Harry Hofstad
Ragnhild Strøm

Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ivar Grande
Solveig Kleve
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Inga Lerfald
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus


Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1941: <<< Erling Skakkes gate 52   ---   1942: Innherredsveien 125 >>>

Trondheim: Prinsens gate 16

Sommaren 1942 eller tidlig på hausten tok Henry Rinnan i bruk ei leiligheit i eit trehus på andre sida av gata for Trøndelag teater. På hjørnet låg ei skomakarforretning. Huset er seinare rive for å utvide krysset Erling Skakkes gate/Prinsens gate.

Frå først av vart Prinsens gate 16 berre brukt til å innkvartere bandemedlemmar som kom utanbys frå. Frå først av galdet dette Aksel Mære, Magne Sølvberg og Svein Syvertsen. Seinare også Harry Rønning.

I januar 1943 budde Milorg-mannen Torvald Moe nokre dagar i huset, i den trua at han var gjømt her av den ekte Heimefronten.

Ein periode heldt firmaet Trøndersalg til i Prinsens gate 16. Dette vart brukt av Sonderabteilung Lola som dekkorganisasjon.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen


Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Inga Lerfald

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Solveig Kleve
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad