Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen


Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Arne Aagren
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Ivar Grande
Harry Hofstad

Kitty Grande
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Kitty Grande

Harry Hofstad
Ivar Grande
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Arne Aagren

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Martin Haugan


Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad