Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Karl Dolmen

Per Bergeen

Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Arne Aagren
Aksel Mære
Kristian Randahl

Birger Olsen

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ivar Grande
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Birger Olsen

Kristian Randahl
Aksel Mære
Arne Aagren

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Per Bergeen

Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad