Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ole Rygh
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Per Wiik

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Kristian Randahl
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Per Bergeen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Trond Kvaale

Hans Egeberg

Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad

Hans Egeberg

Trond Kvaale
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Per Bergeen
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Kristian Randahl
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Per Wiik
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Ole Rygh
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad