Harald Grøtte
Ole Rygh
Per Bergeen
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Ingeborg SchjevikIvar Grande
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Kåre Martinsen

Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen

Kåre Martinsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Ivar GrandeIngeborg Schjevik
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Per Bergeen
Ole Rygh
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad