Birger Olsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Harry Hofstad
Ivar Grande


Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Karl Dolmen


Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Solveig Kleve
Ole Rygh

Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen

Ole Rygh
Solveig Kleve
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Per Bergeen
Inga Lerfald
Trond Kvaale


Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Rolf Rinnan


Ivar Grande
Harry Hofstad
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad