Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Wiik
Inga Lerfald
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse

Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen


Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande

Per Bergeen
Hans Berg Svendsen


Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan

Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Arne Aagren
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Inga Lerfald
Per Wiik
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad