Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Trond Kvaale

Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Per Wiik
Kitty Grande

Aksel Mære

Hans Egeberg
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Hans Egeberg

Aksel Mære

Kitty Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Rinnan

Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Ole Rygh
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad