Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Per Bergeen
Birger Olsen

Morten Mortensen

Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Harald Grøtte

Martin Haugan
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen

Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen


Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen


Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh

Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Martin Haugan

Harald Grøtte
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson

Morten Mortensen

Birger Olsen
Per Bergeen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad