Arne Eldøen
Harry Hofstad
Kitty Grande

Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Inga Lerfald
Per Wiik
Ole Rygh
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Karl Dolmen


Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse


Karl Dolmen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Ole Rygh
Per Wiik
Inga Lerfald
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Kitty Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad