Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Arne Aagren
Birger Olsen
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan

Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen

Kåre Martinsen


Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan


Kåre Martinsen

Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Ruth Rognes
Svein Syvertsen

Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Birger Olsen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad