Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen

Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Kristian Randahl

Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad