Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl

Rolf Rinnan


Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Per Bergeen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad


Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune

Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad

Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen


Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Bergeen
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Egil Sivertsen


Rolf Rinnan

Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad