Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ivar Grande

Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kitty Grande

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen

Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte

Ivar Grande
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad