Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Morten Mortensen

Ivar Grande
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Trond Kvaale
Hans Berg SvendsenPer Wiik
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Per WiikHans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ivar Grande

Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse

Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Ingebrigt Østness

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Aksel Mære
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad