Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Ole Rygh
Dyre Wisløff HalseHans Egeberg

Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Martin Haugan
Ivar Grande
Harry Hofstad
Harry Rønning
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Harry Hofstad
Ivar Grande
Martin Haugan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik

Hans EgebergDyre Wisløff Halse
Ole Rygh

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad