Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Aksel Mære
Karl Dolmen
Harald Grøtte

Olaus Salberg Hamrum

Per Wiik
Ole Rygh
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan

Harry Rønning
Ruth Rognes

Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Ruth Rognes
Harry Rønning

Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ole Rygh
Per Wiik

Olaus Salberg Hamrum

Harald Grøtte
Karl Dolmen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad