Johannes Karlsen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Martin Haugan
Kitty Grande
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Ivar Grande
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Hans Berg Svendsen

Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind



1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning

Hans Berg Svendsen

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Kitty Grande
Martin Haugan
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad