Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Per Wiik


Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Arne Aagren
Kristian Randahl

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Kristian Randahl
Arne Aagren
Trond Kvaale
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen


Per Wiik
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad