Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Trond Kvaale
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Per Wiik

Johannes Karlsen

Egil Sivertsen
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Aksel Mære
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Prinsens gate 37   ---   1943: Jonsvannsveien 46 >>>

Trondheim: Olav Tryggvasons gate 1

Fleire av agentane frå Sonderabteilung Lola brukte som kamuflasje at dei var omreisande handelsmenn, til dels også forsikringsagentar. Det mest brukte firmaet til dette formålet var Trøndersalg.

Sommaren 1942 fekk Lola-agenten Harry Rønning i oppgåve å etablere eit firma med kontor i andre etasje i Olav Tryggvasons gate 1. Det ser ikkje ut til at han dreiv reell handelsverksemd av noko omfang. Kontoret og telefonnummeret 1001 var ein rein dekkoperasjon for kontakt med negative agentar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ivar Grande
Birger Olsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Egil Sivertsen

Johannes Karlsen

Per Wiik
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Trond Kvaale

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad