Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm

Harry Hofstad

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ruth Rognes
Harry Rønning
Henry Rinnan

Birger Olsen
Inga Lerfald

Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Ole Rygh
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale

Inga Lerfald
Birger Olsen

Henry Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Harry Hofstad

Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad