Henry Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune

Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes


Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen


Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan

Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Arne Eldøen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Harald Grøtte
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad