Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Kristian Randahl

Martin Haugan
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen


Ivar Grande
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ivar Grande


Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Harald Grøtte
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Martin Haugan

Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad