Alf Nilsen Aune
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Per Wiik
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ivar Grande


Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Arne Aagren
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Arne Aagren

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald


Ivar Grande

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Per Wiik
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Alf Nilsen Aune
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad