Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas

Karin Dillner Olsson

Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Per Wiik
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald


Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen


Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Per Wiik
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Aksel Mære
Morten Mortensen
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen

Karin Dillner Olsson

Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ivar Grande
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad