Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Per Wiik
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Per Asbjørn Erstad

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad

Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Egil Sivertsen

Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Egil Sivertsen
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Kitty Grande

Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Per Asbjørn Erstad

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Per Wiik
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad