Martin Haugan
Karl Dolmen

Johannes Karlsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Arne Aagren


Gisle Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen

Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas

Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Kitty Grande
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Gisle Rinnan


Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Johannes Karlsen

Karl Dolmen
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad