Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Sigurd Rivrud

Kristian Randahl


Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ivar Grande
Harry Hofstad
Birger Olsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen

Odd Urstrømmen

Kitty Grande
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Kitty Grande

Odd Urstrømmen

Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Birger Olsen
Harry Hofstad
Ivar Grande
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen


Kristian Randahl

Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad