Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale


Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen

Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan

Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Bergeen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte

Martin Haugan
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Martin Haugan

Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Bergeen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen

Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen

Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Aksel Mære
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson


Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad