Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Gunlaug Dundas

Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen

Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Per Wiik
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Henry Skjelstad

Inga Lerfald

Hans Berg Svendsen

Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Bergeen
Ingvar Aalberg

Hans Berg Svendsen

Inga Lerfald

Henry Skjelstad

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Per Wiik
Kristian Randahl
Svein Syvertsen

Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad

Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad