Ole Rygh
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Inga Lerfald

Arne Eldøen

Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas

Henry Rinnan
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Hans Egeberg

Morten Mortensen
Birger Olsen

Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Kristian Randahl

Gisle Rinnan

Birger Olsen
Morten Mortensen

Hans Egeberg
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Henry Rinnan

Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen

Arne Eldøen

Inga Lerfald
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad