Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Hans Egeberg

Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Aksel Mære
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Arne Eldøen
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan

Hans Egeberg
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad