Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen

Ruth Rognes
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Henry Skjelstad

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus


Solveig Kleve

Ivar Grande
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande

Solveig Kleve


Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ruth Rognes

Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad