Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ole Rygh
Johannes Karlsen

Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ivar Grande
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Kitty Grande
Sigurd Rivrud

Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad