Ole Rygh
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Per Wiik

Arne Eldøen
Trond Kvaale

Kitty Grande
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Morten Mortensen
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Ingrid EldøenIngvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Ingvar AalbergIngrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Kitty Grande

Trond Kvaale
Arne Eldøen

Per Wiik
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad