Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Birger Olsen

Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Martin Haugan


Solveig Kleve

Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande

Solveig Kleve


Martin Haugan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad

Birger Olsen

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad