Solveig Kleve
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Per Wiik
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald


Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg


Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Per Wiik
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Trond Kvaale
Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad