Arne Eldøen
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Arne Aagren

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Birger Olsen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald


Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Henry Rinnan

Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Morten Mortensen

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Morten Mortensen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg

Harry Hofstad
Johannes Karlsen

Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen


Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad