Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Kitty Grande
Per Wiik
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad

Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Birger Olsen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


ODD URSTRøMMEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg

Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Per Wiik
Kitty Grande
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad