Ole Rygh
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Hans Egeberg
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Aksel Mære
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Aksel Mære
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad