Martin Haugan
Harry Rønning
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen

Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Per Wiik

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson

Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Henry Skjelstad

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Harry Rønning
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad