Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas


Aksel Mære
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Birger Olsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Martin Haugan
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Aksel Mære


Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad