Ole Rygh
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kitty Grande
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Birger Olsen

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad


Johannes Karlsen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Johannes Karlsen


Harry Hofstad
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Per Wiik
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Kitty Grande
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad