Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald


Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Per Bergeen

Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Kitty Grande
Arne Aagren
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Arne Aagren
Kitty Grande

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Morten Mortensen

Per Bergeen
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg


Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Ivar Grande
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad