Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Aksel Mære
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ivar Grande

Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan

Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad

Harry Rønning

Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Per Wiik
Henry Skjelstad

Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune

Henry Skjelstad
Per Wiik
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad

Harry Rønning

Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan

Martin Haugan
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen

Ivar Grande
Inga Lerfald
Egil Sivertsen

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad