Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Ivar Grande
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Harald Grøtte

Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Martin Haugan

Harald Grøtte
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ivar Grande
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad