Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm

Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen

Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Aksel Mære
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Per Bergeen

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Per Bergeen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse

Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad

Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Bjarne Jenshus


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad