Trond Kvaale
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ingrid Eldøen


Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Aksel Mære
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Gisle Rinnan

Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Arne Aagren

Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Johannes Karlsen

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Johannes Karlsen

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande

Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Aksel Mære
Kitty Grande
Bjarne Jenshus


Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad