Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Trond Kvaale

Ruth Rognes


Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Martin Haugan
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad


Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NEGATIVE AGENTAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum


Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Martin Haugan

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse


Ruth Rognes

Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad