Harry Rønning
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Kitty Grande

Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Aksel Mære

Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen

Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NAMDALEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Kristian Randahl

Gisle Rinnan

Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik

Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Martin Haugan

Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad