Per Wiik
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad

Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Rolf Sevaldsen


Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære


Kristian Randahl
Harry Rønning
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald

Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


NAMDALEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen

Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ivar Grande
Arne Eldøen
Harry Rønning
Kristian Randahl


Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen


Rolf Sevaldsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg

Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad