Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen

Aksel Mære
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Per Wiik
Inga Lerfald


Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MAJAVATN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Kitty Grande
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum


Inga Lerfald
Per Wiik
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Aksel Mære

Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad