Karl Dolmen

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Morten MortensenKarin Dillner Olsson
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Per Wiik
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Johannes Karlsen

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad

Kåre Martinsen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MAJAVATN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Kåre Martinsen

Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Per Wiik
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Karin Dillner OlssonMorten Mortensen

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad