Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson

Aksel Mære

Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Harald Grøtte

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune

Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MAJAVATN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Kitty Grande
Sigurd Rivrud

Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Harald Grøtte

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Henry Skjelstad

Aksel Mære

Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad