Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Karl Dolmen

Per Bergeen

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


MAJAVATN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Per Bergeen

Karl Dolmen

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad