Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Karl Dolmen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Aksel Mære
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud


Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Per Wiik
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Per Wiik
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse


Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Egil Sivertsen

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ivar Grande
Karl Dolmen

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad