Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Harry Rønning
Karl Dolmen

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Per Wiik

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Per Bergeen

Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen

Per Bergeen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Per Wiik
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Karl Dolmen
Harry Rønning
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad