Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen

Henry Rinnan

Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse

Kitty Grande
Morten Mortensen
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kitty Grande

Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald

Henry Rinnan

Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad