Henry Rinnan

Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ivar Grande
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Inga Lerfald
Johannes Karlsen

Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande
Kåre Martinsen

Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ivar Grande
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik

Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad