Ole Rygh

Hans Berg Svendsen

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Harry Hofstad

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Per Bergeen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik

Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Per Bergeen

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Per Wiik
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Hans Berg Svendsen

Ole Rygh

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad