Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Birger Olsen

Harry Hofstad
Kitty Grande
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen

Johannes Karlsen

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Trond KvaaleRolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Arne Aagren
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Arne Aagren
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Rolf RinnanTrond Kvaale
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Johannes Karlsen

Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Kitty Grande
Harry Hofstad

Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad