Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Per Bergeen

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Kitty Grande
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum

Harry Hofstad
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Sigurd Rivrud

Ruth Rognes
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Ruth Rognes

Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harry Hofstad

Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Per Bergeen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad