Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Ivar Grande
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Solveig Kleve

Aksel Mære
Harry Hofstad

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Harry Hofstad
Aksel Mære

Solveig Kleve
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad