Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum


Martin Haugan

Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen

Svein Syvertsen
Per Wiik
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Per Wiik
Svein Syvertsen

Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen

Martin Haugan


Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad