Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Aksel Mære
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Per Wiik
Ingvar Aalberg

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Osvald Lyngstad

Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Kristian Randahl
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kitty Grande
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Kitty Grande
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Kristian Randahl
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus

Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Ingvar Aalberg
Per Wiik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Aksel Mære

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad