Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve

Kitty Grande
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen

Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen

Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Kitty Grande

Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad