Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Per Bergeen
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh

Ingeborg SchjevikSolveig Kleve
Trond Kvaale
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Trond Kvaale
Solveig KleveIngeborg Schjevik

Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad