Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Aksel Mære

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan

Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Per Wiik
Harry Rønning
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Harry Rønning
Per Wiik
Ivar Grande
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Inga Lerfald
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad