Karl Dolmen
Trond Kvaale
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ole Rygh
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ivar Grande
Solveig Kleve
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness


Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes

Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Inga Lerfald


Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen


Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Harry Rønning

Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Aksel Mære
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad


Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Solveig Kleve
Ivar Grande
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Harald Grøtte
Kitty Grande
Trond Kvaale
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad