Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Ivar Grande
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson

Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Per Wiik

Arne Aagren
Kitty Grande
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning

Per Bergeen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen

Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Kitty Grande
Arne Aagren

Per Wiik
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Hofstad

Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ivar Grande
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad