Harry Hofstad
Ingvar Aalberg

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen

Aksel Mære
Kitty Grande
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Birger Olsen

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald

Per Wiik
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Per Wiik

Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Kitty Grande
Aksel Mære

Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad