Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Henry Rinnan
Hans Egeberg
Per Wiik
Aksel Mære
Johannes Karlsen

Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald

Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Arne Eldøen

Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: Brattørgata 12 b >>>

Trondheim: Landstads vei 1

I august 1941 flytta Henry Rinnan inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim i lag med ektefellen Klara, ei eitt år gammal dotter og ein fire år gammal son.

Den rekvirerte leiligheita tilhørte Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringa som rømte til London etter den tyske invasjonen.

Etter kvart vart også første etasje rekvirert. Her budde i periodar ulike andre medlemmar av Sonderabteilung Lola. Også Landstads vei 2, på andre sida av gata, vart mot slutten av okkupasjonstida brukt av bandemedlemmar.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen

Arne Eldøen
Ruth Rognes
Egil Sivertsen

Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune

Johannes Karlsen
Aksel Mære
Per Wiik
Hans Egeberg
Henry Rinnan

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad