Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen

Martin Haugan
Per Bergeen
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Alf Nilsen Aune

Ingebrigt Østness
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harry Hofstad

Per Wiik

Ruth Rognes
Morten Mortensen
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Harry Rønning
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen

Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KRISTIAN RANDAL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen

Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Harry Rønning

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Aksel Mære
Morten Mortensen
Ruth Rognes

Per Wiik

Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ingebrigt Østness

Alf Nilsen Aune
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Per Bergeen
Martin Haugan

Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad