Henry Skjelstad
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Per Wiik
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson

Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune

Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KRISTIAN RANDAL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Arne Aagren

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Rolf Rinnan

Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Per Wiik

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Henry Skjelstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad