Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm

Ivar Grande

Harald Grøtte

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Birger Olsen

Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KRISTIAN RANDAL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas

Birger Olsen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Harald Grøtte

Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad