Johannes KarlsenGunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Kitty Grande
Aksel Mære
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Svein Syvertsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Inga Lerfald
Ivar Grande
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KRISTIAN RANDAL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Ivar Grande
Inga Lerfald

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Svein Syvertsen

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kitty Grande

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug DundasJohannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad