Ole Rygh
Solveig Kleve
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen

Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Per Bergeen
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KRISTIAN RANDAL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Per Bergeen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Hans Egeberg

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Solveig Kleve
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad