Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh

Gunlaug Dundas

Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Birger Olsen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Aksel Mære

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Martin Haugan
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Arne Eldøen
Morten Mortensen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KRISTIAN RANDAL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Martin Haugan
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Aksel Mære
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren

Gunlaug Dundas

Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad