Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Per Wiik
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande


Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Martin Haugan
Per Bergeen
Hans Egeberg
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Arne Aagren
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KRISTIAN RANDAL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Arne Aagren
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Hans Egeberg
Per Bergeen
Martin Haugan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad


Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Per Wiik
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad