Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik


Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Karl Dolmen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ole Rygh

Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Aksel Mære

Trond Kvaale

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KRISTIAN RANDAL

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Trond Kvaale

Aksel Mære
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan

Ole Rygh
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Karl Dolmen
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve


Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad