Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Per Wiik
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ivar Grande
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald

Kristian Randahl
Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DS «Kong Harald»


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen
Kristian Randahl

Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ivar Grande
Aksel Mære
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Per Wiik
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad