Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan

Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale

Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen


Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Wiik
Karl Dolmen

Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DS «Kong Harald»


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Karl Dolmen
Per Wiik
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg


Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning

Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes

Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen

Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad