Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad

Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Kristian Randahl
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Morten Mortensen


Birger Olsen
Per Wiik
Per Bergeen
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud


Harry Rønning
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE STORNES

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Harry Rønning


Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Per Bergeen
Per Wiik
Birger Olsen


Morten Mortensen
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Kristian Randahl
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad