Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen

Birger Olsen
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Harry Rønning
Per Wiik
Ivar Grande
Kristian Randahl
Aksel Mære
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ivar Grande
Per Wiik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Birger Olsen

Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad