Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Rolf RinnanOlaus Salberg Hamrum
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Kitty Grande
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Kitty Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Olaus Salberg HamrumRolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad