Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus

Kitty Grande
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Aksel Mære
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Kitty Grande

Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad