Trond Kvaale
Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Kitty Grande

Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Harry Rønning
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen

Kitty Grande
Ole Rygh
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad