Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen

Per Wiik

Henry Rinnan
Morten Mortensen
Aksel Mære

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Ingebrigt Østness

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Ingebrigt Østness
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Rinnan

Per Wiik

Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad