Ingebrigt Østness
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Inga Lerfald
Kitty Grande
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Harry Rønning
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad


Martin Haugan
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen

Arne Aagren
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ivar GrandeAlf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Alf Nilsen AuneIvar Grande
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Aagren

Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Martin Haugan


Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ingebrigt Østness
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad