Karl Dolmen
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen


Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Per Wiik
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen


Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune


Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Wiik
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald


Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Karl Dolmen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad