Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Martin Haugan
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Karl Dolmen

Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Aksel Mære
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Per Bergeen
Harald Grøtte


Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


KÃ¥RE MARTINSEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas


Harald Grøtte
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Aksel Mære
Harry Hofstad
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen

Karl Dolmen

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Martin Haugan
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad