Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson

Johannes Karlsen
Birger Olsen
Kitty Grande

Kristian Randahl
Trond Kvaale
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Per Wiik
Morten Mortensen
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JORALF BORGAN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Rønning
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Morten Mortensen
Per Wiik

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Trond Kvaale
Kristian Randahl

Kitty Grande
Birger Olsen
Johannes Karlsen

Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad