Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Ole Rygh

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Martin Haugan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Kitty Grande
Henry Rinnan

Ingrid Eldøen

Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JORALF BORGAN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad

Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
Kitty Grande
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Martin Haugan
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad