Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen


Per Wiik

Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Kristian Randahl

Birger Olsen

Rolf Rinnan
Martin Haugan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JORALF BORGAN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan

Birger Olsen

Kristian Randahl
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg

Per Wiik


Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad