Johannes Karlsen
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Per Bergeen

Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Henry Rinnan

Kristian Randahl
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve

Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan


Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHN S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness


Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande

Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl

Henry Rinnan

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte

Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad