Morten Mortensen
Per Bergeen
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Birger Olsen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Aksel Mære
Gunlaug Dundas

Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen


Odd Ivan Bjerkan
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen

Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen


Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHN S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad


Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen

Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Odd Ivan Bjerkan


Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen

Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Birger Olsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Per Bergeen
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad