Morten Mortensen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Martin HauganOdd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Inga Lerfald
Egil Sivertsen

Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Hans Egeberg
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen

Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Ivar Grande

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ole Rygh
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHN S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Ole Rygh
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Ivar Grande
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen

Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen

Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Odd UrstrømmenMartin Haugan
Harald Grøtte
Kitty Grande
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Morten Mortensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad