Henry Rinnan
Arne Eldøen
Solveig Kleve

Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Aksel Mære
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Kåre Martinsen


Harald Grøtte
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Arne Aagren
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ole Rygh

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Henry Skjelstad
Per Bergeen

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHN S

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Per Bergeen
Henry Skjelstad

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Arne Aagren
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte


Kåre Martinsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Aksel Mære
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg

Ivar Grande

Solveig Kleve
Arne Eldøen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad