Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Martin Haugan
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Ragnhild Strøm


Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik
Ruth Rognes
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale

Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNES H

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen

Trond Kvaale
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Ruth Rognes
Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen


Ragnhild Strøm
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad