Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Solveig Kleve
Morten Mortensen

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness

Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Trond Kvaale

Olga Marie SørensenHans Egeberg
Birger Olsen

Harry Rønning
Arne Eldøen
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Per Wiik
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNES H

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Per Wiik
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Arne Eldøen
Harry Rønning

Birger Olsen
Hans EgebergOlga Marie Sørensen

Trond Kvaale
Aksel Mære
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan

Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Morten Mortensen
Solveig Kleve
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad