Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Aksel Mære
Gisle Rinnan

Olaus Salberg Hamrum

Harry Rønning

Ivar Grande
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Martin Haugan
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Morten Mortensen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JOHANNES H

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Martin Haugan

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Karin Dillner Olsson
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Ivar Grande

Harry Rønning

Olaus Salberg Hamrum

Gisle Rinnan
Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad