Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Kristian Randahl
Kitty Grande

Trond Kvaale
Harry Hofstad
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Arne Eldøen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen

Per Bergeen
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Henry Rinnan
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Hans Egeberg
Arne Aagren
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Arne Aagren
Hans Egeberg

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ivar Grande

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Per Bergeen

Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Arne Eldøen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Harry Hofstad
Trond Kvaale

Kitty Grande
Kristian Randahl

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad