Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Kitty Grande
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen


Birger Olsen

Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Ruth Rognes


Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad


Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad

Birger Olsen


Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad