Arne Eldøen
Ole Rygh
Karl Dolmen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale

Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl
Martin Haugan

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Aksel Mære
Alf Nilsen Aune


Ruth Rognes

Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning

Ruth Rognes


Alf Nilsen Aune
Aksel Mære
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Martin Haugan
Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud

Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ole Rygh
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad