Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Arne Eldøen
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Hans Egeberg
Aksel Mære
Karl Dolmen
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Ragnhild Strøm
Per Bergeen

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Per Bergeen
Ragnhild Strøm

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Karl Dolmen
Aksel Mære
Hans Egeberg
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Arne Eldøen
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad