Per Asbjørn Erstad


Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Harry Hofstad
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Karl Dolmen
Kitty Grande
Aksel MæreKristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Harald Grøtte
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Harald Grøtte
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Henry Rinnan
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kristian RandahlAksel Mære
Kitty Grande
Karl Dolmen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen


Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad