Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Hans Egeberg

Ivar Grande
Kitty Grande
Harry Hofstad
Aksel Mære
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad

Harald Grøtte

Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen


Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen


Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen

Harald Grøtte

Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Aksel Mære
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ivar Grande

Hans Egeberg
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad