Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande

Harald Grøtte
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl

Harry Hofstad

Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen

Henry Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Morten Mortensen

Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Ingebrigt Østness

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Ingebrigt Østness
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære

Morten Mortensen
Ruth Rognes
Ivar Grande
Henry Rinnan

Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus

Harry Hofstad

Kristian Randahl
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Harald Grøtte

Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad