Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Karl Dolmen

Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald

Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Arne Aagren
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen

Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Aksel Mære

Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Trond Kvaale
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen

Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg

Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes

Aksel Mære
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm

Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Arne Aagren
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen

Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen

Karl Dolmen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad