Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen
Kitty Grande

Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Ole Rygh
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad

Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik

Birger Olsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Birger Olsen

Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm

Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingvar Aalberg

Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad