Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Ruth Rognes

Martin Haugan
Ole Rygh
Kitty Grande
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Inga Lerfald
Ivar Grande

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Henry Skjelstad
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Aksel Mære
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale

Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte

Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Skjelstad
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Ivar Grande
Inga Lerfald
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Kitty Grande
Ole Rygh
Martin Haugan

Ruth Rognes
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad