Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Bjarne Jenshus
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Morten Mortensen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Skjelstad
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ivar Grande

Ingrid Eldøen
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Per Bergeen
Solveig Kleve

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Solveig Kleve
Per Bergeen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ingrid Eldøen

Ivar Grande
Harry Hofstad
Martin Haugan
Henry Skjelstad
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Bjarne Jenshus

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad