Henry Skjelstad
Per Wiik
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen

Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale

Ivar Grande

Ingvar Aalberg
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen

Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Arne Aagren

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl

Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness

Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Arne Aagren
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan

Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ingvar Aalberg

Ivar Grande

Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Martin Haugan
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen

Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Per Wiik
Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad