Svein Syvertsen
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Martin Haugan

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Harald Grøtte

Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus

Solveig KleveHenry Skjelstad
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Arne Aagren
Hans Egeberg
Kitty Grande
Per Bergeen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Per Bergeen
Kitty Grande
Hans Egeberg
Arne Aagren
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Rønning
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Henry SkjelstadSolveig Kleve

Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl

Harald Grøtte
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Martin Haugan
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Svein Syvertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad