Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Henry Rinnan

Morten Mortensen
Johannes Karlsen

Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen

Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Birger Olsen
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg

Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad

Johannes Karlsen
Morten Mortensen

Henry Rinnan
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad