Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Inga Lerfald
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen

Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Kitty Grande
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen

Per Wiik
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Ingvar Aalberg

Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Ingebrigt Østness

Ingvar Aalberg

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Wiik

Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Kitty Grande
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen

Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Inga Lerfald

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad