Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Per Asbjørn Erstad
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Olaus Salberg HamrumHarry Hofstad

Harald Grøtte
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Arne Aagren
Harry Rønning
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Birger Olsen
Karl Dolmen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad


Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Hans Egeberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Hans Egeberg
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen


Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Karl Dolmen
Birger Olsen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Harry Rønning
Arne Aagren
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Harald Grøtte

Harry HofstadOlaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Per Asbjørn Erstad

Ragnhild Strøm
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad