Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Martin Haugan
Ingrid Eldøen


Svein Syvertsen
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Ole Rygh
Hans Egeberg
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Wiik

Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Karl Dolmen
Kitty Grande

Odd Ivan Bjerkan

Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad

Odd Ivan Bjerkan

Kitty Grande
Karl Dolmen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Harry Rønning

Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Aksel Mære
Hans Egeberg
Ole Rygh
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Svein Syvertsen


Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad