Harald Grøtte

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Per Wiik

Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Olaus Salberg Hamrum
Arne Aagren
Harry Hofstad

Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Ivar Grande
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Kitty Grande
Egil Sivertsen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Prinsens gate 16   ---   1943: Gamle Åsvei 48 >>>

Trondheim: Innherredsveien 125

Huset låg i Strinda kommune og var eigd av Olga Marie Sørensen, mor til Kitty Lorange (seinare Kitty Grande).

Hausten 1941 vart politimannen Ivar Grande skild på grunn av eit forhold til Kitty Lorange. Han fekk leige eit rom i Innherredsveien 125. I mai 1942 vart Grande nestkommanderande i Sonderabteilung Lola.

Frå oktober 1942 til mars 1943 vart huset brukt når organisasjonen skulle ha møte med negative agentar.

Det vart aldri gjennomført turtur eller andre brutale handlingar i Innherredsveien 125, bortsett frå at to unge menn vart arresterte her 30. november 1942.

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Egil Sivertsen
Kitty Grande
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ivar Grande
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Morten Mortensen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl

Harry Hofstad
Arne Aagren
Olaus Salberg Hamrum
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen

Per Wiik
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad