Svein Syvertsen
Ivar Grande
Arne Aagren
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Arne Eldøen
Per Wiik
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Dyre Wisløff Halse

Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Johannes Karlsen


Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg

Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ingrid Eldøen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingrid Eldøen
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte

Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald


Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Sigurd Rivrud

Dyre Wisløff Halse
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Per Wiik
Arne Eldøen

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Arne Aagren
Ivar Grande
Svein Syvertsen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad