Gunlaug Dundas
Harry HofstadOlaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Arne Aagren

Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Ivar Grande

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Odd Urstrømmen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Kitty Grande

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Kitty Grande
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Odd Urstrømmen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Arne Aagren
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Olaus Salberg HamrumHarry Hofstad
Gunlaug Dundas
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad