Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud

Per Bergeen

Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen

Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Per Wiik

Kitty Grande
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Kitty Grande

Per Wiik
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh

Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad

Per Bergeen

Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad