Hans Egeberg

Ivar Grande

Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson

Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse

Olaus Salberg Hamrum
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Solveig Kleve
Harry Rønning

Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Aksel Mære
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Per Bergeen
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Aksel Mære
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen

Harry Rønning
Solveig Kleve
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Olaus Salberg Hamrum

Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune

Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen

Ivar Grande

Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad