Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Olaus Salberg Hamrum

Arne Aagren
Ingeborg Schjevik

Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Birger Olsen
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad

Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Solveig Kleve
Per Bergeen
Johannes Karlsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Gisle Rinnan

Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ole Rygh
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Birger Olsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande

Ingeborg Schjevik
Arne Aagren

Olaus Salberg Hamrum

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad