Rolf Rinnan
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Martin Haugan

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson

Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Svein Syvertsen
Per Bergeen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Kitty Grande

Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen


Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas


Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen

Kitty Grande
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Solveig Kleve
Per Bergeen
Svein Syvertsen
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm

Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad