Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Kitty Grande
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen

Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan


Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik


Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm

Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Kitty Grande
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad