Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Inga Lerfald

Karin Dillner Olsson
Kitty Grande

Sigurd Rivrud
Morten Mortensen

Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Harry Rønning
Johannes Karlsen

Aksel Mære


Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Birger Olsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Birger Olsen
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus


Aksel Mære

Johannes Karlsen
Harry Rønning
Karl Dolmen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan

Morten Mortensen
Sigurd Rivrud

Kitty Grande
Karin Dillner Olsson

Inga Lerfald
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad