Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik
Birger Olsen
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Kitty Grande
Aksel Mære
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Svein Syvertsen

Bjarne Jenshus
Kåre Martinsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Harald Grøtte

Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Odd Urstrømmen

Egil Sivertsen


Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune


Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT ØSTNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Osvald Lyngstad


Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan


Egil Sivertsen

Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas

Harald Grøtte
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Kåre Martinsen
Bjarne Jenshus

Svein Syvertsen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Aksel Mære
Kitty Grande
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Birger Olsen
Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad