Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Ivar Grande
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Karl Dolmen
Johannes Karlsen
Harald Grøtte


Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Aksel Mære
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Harry Hofstad


Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve

Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT ØSTNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Trond Kvaale

Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse


Harry Hofstad
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Aksel Mære
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik


Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Karl Dolmen
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ivar Grande

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad