Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Ivar Grande
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Henry Rinnan
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Karin Dillner OlssonOdd Urstrømmen

Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg

Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT ØSTNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen

Osvald Lyngstad

Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen

Odd UrstrømmenKarin Dillner Olsson
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Henry Rinnan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Ivar Grande
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad