Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Henry Rinnan

Aksel Mære

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Egil Sivertsen

Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Harry Rønning

Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen

Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness


Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT ØSTNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen


Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale

Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg

Harry Rønning
Johannes Karlsen
Ruth Rognes

Egil Sivertsen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Aksel Mære

Henry Rinnan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad