Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Arne Aagren
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen

Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen


Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Morten Mortensen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Per Bergeen

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson

Per Asbjørn Erstad
Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Johannes Karlsen

Ragnhild Strøm

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Karl Dolmen
Birger Olsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT ØSTNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Birger Olsen
Karl Dolmen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Ragnhild Strøm

Johannes Karlsen
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan
Per Asbjørn Erstad

Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Per Bergeen
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Morten Mortensen
Ivar Grande
Bjarne Jenshus


Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik

Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Arne Aagren
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad