Ragnhild Strøm
Arne Eldøen

Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Martin Haugan
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Sigurd Rivrud
Hans Egeberg
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen

Harry Rønning
Aksel Mære

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Harry Hofstad

Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Henry Skjelstad
Per Wiik
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT ØSTNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Per Wiik
Henry Skjelstad

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan

Harry Hofstad
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Aksel Mære
Harry Rønning

Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Hans Egeberg
Sigurd Rivrud
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan

Arne Eldøen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad