Sigurd Rivrud
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse

Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen

Inga Lerfald

Ingebrigt Østness
Arne Eldøen

Martin Haugan
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan

Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale

Kåre Martinsen
Henry Skjelstad
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGEBRIGT ØSTNESS

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Henry Skjelstad
Kåre Martinsen

Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Morten Mortensen

Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan

Arne Eldøen
Ingebrigt Østness

Inga Lerfald

Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Solveig Kleve

Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Sigurd Rivrud
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad