Ivar Grande
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Kitty Grande
Svein Syvertsen

Per Bergeen
Ruth Rognes
Morten Mortensen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære

Dyre Wisløff Halse
Rolf Rinnan
Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Ole Rygh
Harry Hofstad

Egil Sivertsen
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Osvald Lyngstad

Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg
Bjarne Jenshus

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Bjarne Jenshus
Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Per Wiik

Osvald Lyngstad

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Egil Sivertsen

Harry Hofstad
Ole Rygh
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune
Rolf Rinnan
Dyre Wisløff Halse

Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Morten Mortensen
Ruth Rognes
Per Bergeen

Svein Syvertsen
Kitty Grande
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad