Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Ole Rygh
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan

Rolf Sevaldsen
Ingebrigt Østness
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Morten Mortensen
Martin Haugan

Kitty Grande
Hans Egeberg

Aksel Mære
Egil Sivertsen
Birger Olsen

Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Ivar Grande
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Per Bergeen
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Per Bergeen
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ivar Grande
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl

Birger Olsen
Egil Sivertsen
Aksel Mære

Hans Egeberg
Kitty Grande

Martin Haugan
Morten Mortensen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Ingebrigt Østness
Rolf Sevaldsen

Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ole Rygh
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad