Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ivar Grande

Morten Mortensen

Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale

Arne Aagren
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen
Odd Urstrømmen
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Karin Dillner Olsson
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Ole Rygh
Harry Rønning
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald

Per Wiik
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Wiik

Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Harry Rønning
Ole Rygh

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Karin Dillner Olsson
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Odd Urstrømmen
Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Arne Aagren

Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus

Morten Mortensen

Ivar Grande
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad