Henry Rinnan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ole Rygh
Harald Grøtte
Harry Rønning
Trond Kvaale
Ivar Grande
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Johannes Karlsen

Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære

Birger Olsen
Karl Dolmen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Per Wiik
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande

Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Karl Dolmen
Birger Olsen

Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen

Johannes Karlsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Ivar Grande
Trond Kvaale
Harry Rønning
Harald Grøtte
Ole Rygh
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad