Ingrid Eldøen
Henry Rinnan

Ragnhild Strøm
Per Wiik
Rolf Rinnan

Harald Grøtte

Arne Eldøen
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Per Bergeen
Martin Haugan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Trond Kvaale
Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus
Trond Kvaale
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Martin Haugan
Per Bergeen
Kristian Randahl
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Arne Eldøen

Harald Grøtte

Rolf Rinnan
Per Wiik
Ragnhild Strøm

Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad