Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Per Wiik
Ruth Rognes
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Kristian Randahl
Aksel Mære
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm
Rolf Rinnan
Harry Hofstad

Ole Rygh
Martin Haugan

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Henry SkjelstadSvein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen

Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas

Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Svein SyvertsenHenry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Martin Haugan
Ole Rygh

Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ruth Rognes
Per Wiik
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad