Karin Dillner Olsson

Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Inga Lerfald
Aksel Mære
Ivar Grande
Birger Olsen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen


Rolf Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen


Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Alf Nilsen Aune
Egil Sivertsen

Hans Egeberg
Per Wiik
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HARRY RøNNING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Per Wiik
Hans Egeberg

Egil Sivertsen
Alf Nilsen Aune
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse


Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Rinnan


Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Inga Lerfald
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Henry Skjelstad

Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad