Ivar Grande
Trond Kvaale
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Harry Rønning
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Martin Haugan

Rolf Sevaldsen
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Olga Marie Sørensen
Kåre Martinsen

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm

Inga Lerfald
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HÃ¥KON ODDING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Inga Lerfald

Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Kåre Martinsen
Olga Marie Sørensen

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Sevaldsen

Martin Haugan
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Harry Rønning
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Trond Kvaale
Ivar Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad