Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Martin Haugan


Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Per Wiik
Kitty Grande


Harry Rønning
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Karl Dolmen
Per Bergeen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Arne Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HÃ¥KON ODDING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Arne Eldøen
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Bergeen
Karl Dolmen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Rønning


Kitty Grande
Per Wiik
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad


Martin Haugan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad