Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Arne Eldøen

Olaus Salberg Hamrum
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen
Harry Rønning

Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen

Inga Lerfald

Morten Mortensen
Birger Olsen
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Ole Rygh
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Per Bergeen
Per Wiik
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HÃ¥KON ODDING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Per Wiik
Per Bergeen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Ole Rygh
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Birger Olsen
Morten Mortensen

Inga Lerfald

Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve
Kitty Grande
Gunlaug Dundas

Harry Rønning
Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Olaus Salberg Hamrum

Arne Eldøen
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad