Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Aksel Mære
Kitty Grande
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad

Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Harald Grøtte

Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Svein Syvertsen

Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg
Henry Skjelstad

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Per Bergeen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HÃ¥KON ODDING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Per Bergeen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Henry Rinnan

Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse

Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Inga Lerfald
Ivar Grande

Bjarne Jenshus

Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Kitty Grande
Aksel Mære
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad