Johannes Karlsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad

Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande
Trond Kvaale
Inga Lerfald

Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære

Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Birger Olsen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


HÃ¥KON ODDING

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen
Per Wiik
Birger Olsen
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan

Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen

Inga Lerfald
Trond Kvaale
Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Johannes Karlsen


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad