Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Per Wiik
Kitty Grande
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Karin Dillner Olsson

Karl Dolmen
Trond Kvaale
Birger Olsen
Ivar Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Harry Rønning
Rolf Rinnan

Aksel Mære
Svein Syvertsen
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Sigurd Rivrud
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen

Kristian Randahl

Kåre Martinsen

Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE Ã…SVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen

Kåre Martinsen

Kristian Randahl

Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Sigurd Rivrud
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Svein Syvertsen
Aksel Mære

Rolf Rinnan
Harry Rønning
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ivar Grande
Birger Olsen
Trond Kvaale
Karl Dolmen

Karin Dillner Olsson
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Per Wiik
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad