Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Per Bergeen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Harry Rønning
Kitty Grande
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Solveig Kleve

Olga Marie Sørensen
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ivar Grande

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm

Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Odd Urstrømmen

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE Ã…SVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Odd Urstrømmen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg

Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Ivar Grande
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Olga Marie Sørensen

Solveig Kleve

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Kitty Grande
Harry Rønning
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad