Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Martin Haugan
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Egil Sivertsen
Karl Dolmen

Harald Grøtte
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Dyre Wisløff Halse
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Aksel Mære

Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Alf Nilsen Aune
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Hans Berg Svendsen


Birger Olsen
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
Ivar Grande
Ingvar Aalberg
Trond Kvaale

Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


GAMLE Ã…SVEI 48

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Trond Kvaale
Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Birger Olsen


Hans Berg Svendsen
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Alf Nilsen Aune
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen

Aksel Mære
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Dyre Wisløff Halse
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Harald Grøtte

Karl Dolmen
Egil Sivertsen

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Martin Haugan
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad