Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Rinnan
Per Wiik

Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse

Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren

Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kristian Randahl
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Gunlaug Dundas
Gisle Rinnan
Ruth Rognes
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Ivar Grande

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Ivar Grande
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Solveig Kleve
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Ruth Rognes
Gisle Rinnan
Gunlaug Dundas
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte
Morten Mortensen

Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen

Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan

Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Per Wiik
Rolf Rinnan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad