Ingrid Eldøen
Per Bergeen
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Aksel Mære
Birger Olsen
Hans Egeberg
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Harald Grøtte


Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Gisle Rinnan

Rolf Rinnan
Ivar Grande
Ruth Rognes
Ole Rygh
Kristian Randahl
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Ruth Rognes
Ivar Grande
Rolf Rinnan

Gisle Rinnan
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse


Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Hans Egeberg
Birger Olsen
Aksel Mære
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Per Bergeen
Ingrid Eldøen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad