Trond Kvaale
Harry Hofstad
Henry Skjelstad
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Ingrid Eldøen

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Arne Eldøen
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness

Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum

Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Hans Egeberg
Birger Olsen
Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Martin Haugan
Ole Rygh

Ruth Rognes
Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen

Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Inga Lerfald
Ivar Grande
Per Bergeen

Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Harald Grøtte
Arne Aagren
Osvald Lyngstad

Per Bergeen
Ivar Grande
Inga Lerfald
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse

Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes

Ole Rygh
Martin Haugan
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune
Birger Olsen
Hans Egeberg
Morten Mortensen
Rolf Rinnan

Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen

Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Arne Eldøen
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Henry Skjelstad
Harry Hofstad
Trond Kvaale
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad