Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum


Per Asbjørn Erstad

Kitty Grande
Ruth Rognes
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
Sigurd Rivrud

Aksel Mære
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm

Ingrid Eldøen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Trond Kvaale
Harry Rønning
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Solveig Kleve
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Per Wiik
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren

Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune

Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Per Wiik
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Solveig Kleve
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Harry Rønning
Trond Kvaale
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Ingrid Eldøen

Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Sigurd Rivrud
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Ruth Rognes
Kitty Grande

Per Asbjørn Erstad


Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad