Arne Eldøen
Solveig Kleve
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud

Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Arne Aagren

Kitty Grande
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Aksel Mære
Ivar Grande
Trond Kvaale
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Ingeborg Schjevik
Harald Grøtte

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ruth Rognes

Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness

Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Inga Lerfald

Per Wiik

Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Per Wiik

Inga Lerfald
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad

Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen

Ruth Rognes
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Harald Grøtte
Ingeborg Schjevik
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Trond Kvaale
Ivar Grande
Aksel Mære
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Kitty Grande

Arne Aagren
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan

Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Solveig Kleve
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad