Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Harry Rønning
Dyre Wisløff Halse
Osvald Lyngstad
Rolf Rinnan

Ingvar Aalberg
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Per Wiik
Hans Berg Svendsen
Martin Haugan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Hans Egeberg

Kitty Grande
Morten Mortensen

Aksel Mære
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Karl Dolmen

Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad

Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad


Per Bergeen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Per Bergeen


Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen

Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes

Karl Dolmen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Aksel Mære

Morten Mortensen
Kitty Grande

Hans Egeberg
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Martin Haugan
Hans Berg Svendsen
Per Wiik
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ingvar Aalberg

Rolf Rinnan
Osvald Lyngstad
Dyre Wisløff Halse
Harry Rønning
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ivar Grande
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad