Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Birger Olsen
Aksel Mære
Henry Skjelstad

Svein Syvertsen

Karl Dolmen
Arne Aagren
Hans Egeberg

Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Alf Nilsen Aune
Inga Lerfald
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Harry Rønning

Ole Rygh
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik

Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Egil Sivertsen

Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ole Rygh

Harry Rønning
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Inga Lerfald
Alf Nilsen Aune
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum

Hans Egeberg
Arne Aagren
Karl Dolmen

Svein Syvertsen

Henry Skjelstad
Aksel Mære
Birger Olsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Kitty Grande
Sigurd Rivrud
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad