Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Hans Berg Svendsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Martin Haugan
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Kitty Grande
Harry Rønning
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald


Aksel Mære
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen

Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad

Ole Rygh
Karl Dolmen
Egil Sivertsen
Olga Marie Sørensen
Birger Olsen


Solveig Kleve
Svein Syvertsen

Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad

Svein Syvertsen
Solveig Kleve


Birger Olsen
Olga Marie Sørensen
Egil Sivertsen
Karl Dolmen
Ole Rygh

Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg

Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Aksel Mære


Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Rolf Sevaldsen
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Harry Rønning
Kitty Grande
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Martin Haugan
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Hans Berg Svendsen
Per Asbjørn Erstad
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad