Aksel Mære
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Rolf Sevaldsen
Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Gisle Rinnan
Arne Aagren
Birger Olsen
Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Kitty Grande

Harald Grøtte
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl

Martin Haugan
Rolf Rinnan

Ruth Rognes
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Per Bergeen

Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Olaus Salberg Hamrum

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Olaus Salberg Hamrum
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen

Per Bergeen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Ruth Rognes

Rolf Rinnan
Martin Haugan

Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Harald Grøtte

Kitty Grande
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
Birger Olsen
Arne Aagren
Gisle Rinnan
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune
Rolf Sevaldsen
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Aksel Mære
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad