Rolf Sevaldsen
Per Wiik
Arne Eldøen
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Birger Olsen

Gisle Rinnan
Ivar Grande

Olaus Salberg Hamrum
Sigurd Rivrud

Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Osvald Lyngstad
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Morten Mortensen

Karl Dolmen
Hans Egeberg
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad


Kåre Martinsen
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Harald Grøtte
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Harald Grøtte
Per Bergeen
Bjarne Jenshus

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Kåre Martinsen


Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ole Rygh
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Hans Egeberg
Karl Dolmen

Morten Mortensen
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Osvald Lyngstad
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren

Sigurd Rivrud
Olaus Salberg Hamrum

Ivar Grande
Gisle Rinnan

Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Arne Eldøen
Per Wiik
Rolf Sevaldsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad