Ingrid Eldøen
Arne Aagren
Morten Mortensen
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse

Gunlaug Dundas
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Svein Syvertsen
Henry Rinnan

Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Harald Grøtte
Rolf Rinnan

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Gisle Rinnan

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Inga Lerfald
Harry Rønning

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ivar Grande
Per Wiik
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Per Wiik
Ivar Grande
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Harry Rønning
Inga Lerfald
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Kitty Grande
Ingebrigt Østness

Henry Rinnan
Svein Syvertsen

Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Gunlaug Dundas

Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingrid Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad