Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Birger Olsen
Ingvar Aalberg
Aksel Mære


Arne Eldøen
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Per Asbjørn Erstad

Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Ivar Grande
Per Wiik

Morten Mortensen
Henry Skjelstad

Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Hofstad
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Harry Hofstad
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse

Henry Skjelstad
Morten Mortensen

Per Wiik
Ivar Grande
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Per Asbjørn Erstad
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Arne Eldøen


Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad