Karin Dillner Olsson
Ingrid Eldøen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Arne Eldøen
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Aksel Mære
Ragnhild Strøm

Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik

Trond Kvaale
Gisle Rinnan
Odd Ivan Bjerkan
Birger Olsen

Karl Dolmen
Kitty Grande
Morten Mortensen
Alf Nilsen Aune

Ingvar Aalberg
Ivar Grande
Kristian Randahl
Ruth Rognes
Martin Haugan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Hans Berg Svendsen
Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Kåre Martinsen

Dyre Wisløff Halse

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Dyre Wisløff Halse

Kåre Martinsen
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen
Hans Berg Svendsen

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Martin Haugan
Ruth Rognes
Kristian Randahl
Ivar Grande
Ingvar Aalberg

Alf Nilsen Aune
Morten Mortensen
Kitty Grande
Karl Dolmen

Birger Olsen
Odd Ivan Bjerkan
Gisle Rinnan
Trond Kvaale

Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad

Ragnhild Strøm
Aksel Mære
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Arne Eldøen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ingrid Eldøen
Karin Dillner Olsson
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad