Gisle Rinnan
Henry Skjelstad
Dyre Wisløff Halse

Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Ingeborg Schjevik

Per Wiik
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Osvald Lyngstad
Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Gunlaug Dundas
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen

Henry Rinnan
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kristian Randahl
Birger Olsen
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Martin Haugan
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen

Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Arne Aagren
Inga Lerfald
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Inga Lerfald
Arne Aagren
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm

Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Martin Haugan
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Birger Olsen
Kristian Randahl
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Henry Rinnan

Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Gunlaug Dundas
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud
Osvald Lyngstad

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Per Wiik

Ingeborg Schjevik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen

Dyre Wisløff Halse
Henry Skjelstad
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad