Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum

Johannes Karlsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande

Morten Mortensen
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Martin Haugan
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik

Birger Olsen
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Kitty Grande
Gisle Rinnan
Harald Grøtte
Per Bergeen

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes

Egil Sivertsen
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen

Per Wiik
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Gunlaug Dundas

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Gunlaug Dundas
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Egil Sivertsen

Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Per Bergeen
Harald Grøtte
Gisle Rinnan
Kitty Grande
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Birger Olsen

Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Martin Haugan
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Morten Mortensen

Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Johannes Karlsen

Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad