Olaus Salberg Hamrum
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Ivar Grande
Aksel Mære
Morten Mortensen

Rolf Rinnan
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen

Martin Haugan

Kitty Grande
Ingeborg Schjevik
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse

Alf Nilsen Aune

Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Karin Dillner Olsson

Ole Rygh
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Ruth Rognes
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Ingvar Aalberg
Harry Rønning
Bjarne Jenshus

Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Hans Egeberg
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Egeberg
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen

Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ingvar Aalberg
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Ruth Rognes
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Ole Rygh

Karin Dillner Olsson
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen

Alf Nilsen Aune

Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Kitty Grande

Martin Haugan

Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Rolf Rinnan

Morten Mortensen
Aksel Mære
Ivar Grande
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Olaus Salberg Hamrum
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad