Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan

Johannes Karlsen


Sigurd Rivrud
Kitty Grande
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Osvald Lyngstad

Aksel Mære
Martin Haugan
Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad

Rolf Sevaldsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Henry Rinnan
Per Wiik
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Trond Kvaale

Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald
Odd Urstrømmen
Odd Ivan Bjerkan

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1942: <<< Brattørgata 12 b   ---   1942: Erling Skakkes gate 52 >>>

Trondheim: Fjordgata 19

Våren 1942 fekk Henry Rinnan tilgang til kontorlokale i Fjordgata 19, i tillegg til det første hovudkvarteret i andre etasje i Brattørgata 12 b.

Bandemedlemmen Bjarne Kristensen arbeidde i firmaet Odding & Co. Her hadde Håkon Odding drive forsikringsbyrå og «handel og agentur en gross». No vart firmaet eit dekke for infiltrasjonsarbeidet til Sonderabteilung Lola.

Fjordgata 19 vart brukt til administrasjon og når det skulle haldas møte med negative agentar.

Rinnan flytta frå Brattørgata 12 b og Fjordgata 19 i februar 1943, visstnok etter at motstandsrørsla hadde gjort eit mislykka forsøk på å likvidere landssvikaren i gata utanfor. (Likvideringsforsøket er berre kjent frå den framstillinga Rinnan sjøl gav, ikkje frå kjelder i motstandsrørsla.)

(Foto: Idar Lind 2009. Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Odd Ivan Bjerkan
Odd Urstrømmen
Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan

Trond Kvaale
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Per Wiik
Henry Rinnan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Harry Hofstad
Ivar Grande
Rolf Sevaldsen

Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Arne Aagren
Martin Haugan
Aksel Mære

Osvald Lyngstad
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Kitty Grande
Sigurd Rivrud


Johannes Karlsen

Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad